LANCER MILLENIUM

Подбор брекетов
15
14
13
12
11
 
21
22
23
24
25
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
 
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
 
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
 
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
- +
192.75
45
44
43
42
41
 
31
32
33
34
35
Фильтр
Вид:
НАБОР брекетов MILLENIUM .022 MBT С КР. на 3. 4. 5, 20 шт, (REDI-PACK)
3 857 руб.
НАБОР брекетов MILLENIUM .022 ROTH С КР. на 3. 4. 5, 20 шт, (REDI-PACK)
3 857 руб.
НАБОР брекетов MILLENIUM .018 ROTH С КР. на 3 .4. 5, 20 шт, (REDI-PACK)
3 857 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 MBT премоляр С КР. ВЧ/прав, на зубы 15. 14
193 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 MBT премоляр БЕЗ КР. ВЧ/лев, на зубы 24. 25
193 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 MBT премоляр БЕЗ КР. ВЧ/прав, на зубы 15. 14
193 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 MBT премоляр С КР. ВЧ/лев, на зубы 24. 25
193 руб.
Брекет MILLENIUM   .022 MBT клык С КР. ВЧ/лев, на 23 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 ROTH премоляр С КР. ВЧ/прав, на зубы 15. 14
193 руб.
Брекет MILLENIUM   .022 MBT клык С КР. ВЧ/прав, на 13 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 ROTH премоляр С КР. ВЧ/лев, на зубы 24. 25
193 руб.
Брекет MILLENIUM   .022 MBT клык БЕЗ КР. ВЧ/лев, на 23 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM   .022 MBT клык БЕЗ КР. ВЧ/прав, на 13 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM    .022 ROTH 1-й резец ВЧ/лев, на 21 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 ROTH резец НЧ/лев, на зубы 31. 32
193 руб.
Брекет MILLENIUM    .022 ROTH 1-й резец ВЧ/прав, на 11 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM  .022 ROTH резец НЧ/прав, на зубы 42. 41
193 руб.
Брекет MILLENIUM   .022 ROTH клык С КР. ВЧ/лев, на 23 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM   .018 ROTH 2-й резец ВЧ/прав, на 12 зуб
193 руб.
Брекет MILLENIUM .022 MBT 1-й премоляр С КР. НЧ/прав, на 44 зуб
193 руб.