Поштучно

Фильтр
Вид:
Брекет CLARITY     .018 ROTH, 1-й резец ВЧ/прав, на 11 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY     .018 ROTH, 1-й резец ВЧ/лев, на 21 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY    .018 ROTH, 2-й резец ВЧ/прав, на 12 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY    .018 ROTH, 2-й резец ВЧ/лев, на 22 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY    .018 ROTH, клык ВЧ/прав. с кр., на 13 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY    .018 ROTH, клык ВЧ/лев. с кр., на 23 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY   .018 MBT/ROTH, премоляр ВЧ/прав с кр., на 14,15 зубы, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY   .018 MBT/ROTH, премоляр ВЧ/лев с кр., на 24,25 зубы, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY .018 ROTH, премоляр универс. ВЧ без кр., на 15, 14, 24, 25, ЗМ
1 238 руб.
Брекет CLARITY  .018 ROTH, универс. для резцов НЧ, на 42,41,31,32 зубы, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY  .018 ROTH, клык НЧ/лев. с кр., на 33 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY  .018 ROTH, клык НЧ/прав. с кр., на 43 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY .018 ROTH, 1-й премоляр НЧ/лев. с кр., на 34 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY .018 ROTH, 1-й премоляр НЧ/прав. с кр., на 44 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY .018 ROTH, 1-й премоляр универс. НЧ., на 34, 44 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY .018 ROTH, 2-й премоляр НЧ/лев. с кр., на 35 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY .018 ROTH, 2-й премоляр НЧ/прав. с кр., на 45 зуб, 3М
1 238 руб.
Брекет CLARITY .018 ROTH, 1-й премоляр универс. НЧ., на 35, 45 зуб, 3М
1 238 руб.